helezon imalatı

Helezon imalatı

Helezon imalatı ;

Helezon ileticiler çesitli endüstri ve is kollarında, toz halde veya küçük taneli malzemelerin ayrıca sıvı maddelerinde iletilmesinde kullanılan makinelerdir.Vidalı ileticilerin gövde yapıları genel olarak iki grupta incelenebilirler, bunlar;

-U gövdeli tipler,

-Tübüler ( Boru Tipi)  helezon imalatıdır.

HELEZON İLETİCİLERİN BAŞLICA AVANTAJLARI VE KULLANIM YERLERİ:

– Çok miktarda yükleme ve bosaltma noktalarının bulunması. Bu özellik fabrikalarda depodan malzemeyi alıp dagıtma isleminde helezon ileticiyi uygulamada eşsiz kılar. – Benzer bir özellik olarak farklı yüksekliklerde veya farklı malzemelerin depodan tasınmasında veya depolanmasında kullanılabilirler. Aynı zamanda helezon ileticiler arabalardan veya ambarlardan malzeme bosaltmada kullanılabilirler. Bu özelliklerinden dolayı helezon konveyörler tahıl depolama ambarlarında, yem ve un degirmenlerinde, tahıl ve hububat isleme yerlerinde ve kimya fabrikalarında kullanılırlar. – Malzemeyi yatay, egik ve düsey olarak iletebilirler. – Uygun tekne imali ile tozlu malzemeler tasınabilir.Çesitli et kalınlıklarında helezon ve tekne imali mümkün olmaktadır. – Bagımsız bir sistem veya iletici sisteminin bir parçası olabilecegi gibi besleyici olarak da kullanılırlar. – Sağ ve sol helezonlar ile malzemenin istenilen yönde tasınmasını sağlar. – Helezon ileticiler tasıma sırasında malzemenin sogutulmasında veya ısıtılmasında rahatlıkla kullanılırlar. Iletici teknesini arzu edilen sıcaklıga ulastırılmak için teknenin çevresine ısıtıcı veya sogutucu akışkan gönderilir. Böylelikle arzu edilen ısıtma ve sogutma islemi yapılmıs olur. – Helezon ileticinin diger kullanım alanı ise arzu edilen ürünü elde edebilmek için birçok maddeyi karıstırmak veya bazı ürünler için ön karısım yapmaktır. Bu aynı malzemenin farklı oranlardaki karısımını veya farklı malzemelerin karısımlarını içerir. Helezon ileticiler,çalısma anında malzeme karısım oranını ayarlayabilecek sekilde tasarlanırlar. – Helezon ileticinin tekne ve kapak kısımları sıvı veya toz halinde bulunan malzemeyi kaçırmayacak sekilde izole edilebilecegi için tozlu ve toksik (zehirli) malzemelerin tasınmasında kullanıslıdırlar.Böylelikle personelin karsı karsıya bulundugu tehlike azaltılmıs olur. Aynı zamanda dıs ortamdan ayrı tutulması gereken malzemeler rahatlıkla tasınabilir. Bazı çalısma ortamlarında toz ve gaz halinde bulunan malzemelerin sızmasını önlemek ve izolasyonu saglamak için iletim esnasında izolasyon malzemesi geçirilir. Bu malzeme helezonun çalısmasını engellemezken sızma ihtimalim ortadan kaldırır. Bu olay özellikle helezon ileticinin borulu tipinde kullanılır(dairesel) gövdeli tiplerdir.

Aşağıda çeşitli firmalara yaptığımız helezon imalatımıza ait  örneklerini inceleyebilirsiniz.

Leave a reply

Your email address will not be published.